Blog

Noutati, Informatii legislative
Contabilitate Arad

Legea nr. 177/2012 – termen plata impozit pe profit, societati ce realizeaza venituri din cultura cerealelor, platelor tehnice, cartofului, pomiculura, viticultura

Actuala lege extinde si pentru societatile agricole ce realizeaza majoritatea veniturilor din cultura cartofolului, plata anuala a impozitului pe profit, pana la data de 25 Februarie a anului urmator, data la care se depune si declaratia anuala de impozit pe profit – 101.
Astfel, legea modifica punctual art. 34 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, ce va avea urmatoarea formulare: "contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice
si a cartofului, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25
februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;" Legea nu mai introduce alte modificari la Codul fiscal.
Avand in vedere ca nu mai sunt alte modificari aduse de recenta lege, consieram util sa amintim modul de inchidere a
anului 2012, din punctul de vedere al impozitului pe profit. Retinem si faptul ca la stabilirea situatiei impozitului pe profit
pentru inchiderea anului 2012 vom avea o noua procedura, ce nu a mai fost utilizata pentru calculul, declararea si plata
impozitului pe profit. Cadrul mormativ pentru declararea si plata impozitului pe profit este dat de art. 34 – 35 din Codul fiscal, ce stabileste proceduri diferite pentru, societatile bancare, societati comerciale ce nu sunt banci, organizatii si fundatii, societati straine ce obtin venituri printr-un sediu permanent din Romania, societati straine ce au participatii la societati romanesti sau detin proprietati imobiliare in Romania.
Inchidere 2012 – impozit pe profit, pentru societatile comerciale ce nu sunt banci. In anul 2012 sunt valabile urmatoarele reglementari:
a) impozitul pe profit se calculeaza si se declara trimestrial pana pe data de 25 a lunii urmatoare trimestrului, numai pentru
trimestrul I - III din 2012. [art. 34 alin. (1) din Codul fiscal]
b) pentru trimestrul al IV lea aceste societati comerciale, nu declara si nu platesc separat impozit pe profit.
c) se calculeaza impozitul pe profit, prin cumulare, pentru intreaga situatie fiscala a anului 2012 pana pe data de 25 Martie
2013, data la care trebuie depusa si declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2012. [ art. 35 alin. (1) din Codul fiscal]
Practic, din punctul de vedere al platii si declararii impozitului pe profit trimestrul al IV lea, nu exista declarat si achitat distinct, acesta se cuprinde in declaratia anula depusa in 25 Martie 2013. Ce difera fata de anul trecut ? S-a abroga procedura aplicabila trimestrului al IV lea, acesta nu se mai declara si achita ca o suma egala cu trimestrul al III lea.
Incepand cu anul 2013, similar sistemului bancar, aceste societati POT OPTA pentru sistemul platilor anticipate in rate
egale pentru plata impozitului pe profit. Retinem ca este un drept si nu o obligatie. Notificarea pentru optiune se depune de
persoanele interesate pana la data de 31 Ianuarie 2013. Astfel impozitul pe profit din anul 2012, declarat in declaratia
anuala 101, se va achita in transe egale, actualizat cu indicele de inflatie pentru anul 2013.
Inchiderea anului se va face prin cumularea datelor financiare finale si depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit 101, depusa in 2014. Nu pot aplica plati anticipate egale, contribuabilii ce au inregistrat in anul anterior pierdere fiscala sau contribuabilii nou infiintati. Acestia urmeaza calcul si plata impozitului pe profit conform situatiei financiare, inregistrate in fiecare trimestru. Mai retinem si aspectul ca acel contribuabil ce a optat pentru sistemul platilor egale anticipte in contul impozitului pe profit, are obligatia sa pastreze acest sistem minim 2 ani fiscali consecutivi, la finele acestora avand dreptul sa schimbe sistemul de plata si declarare.

Posted by Admin  | on 20 Octombrie, 2012 | Fara Comentarii
Contabilitate Arad

Ordin ANAF nr. 1529/2012 si Notificare pentru TVA la
incasare/plata - Formular 097

Persoanele inregistrate in scopuri de TVA ce se incadreaza in conditiile de colectare TVA sau deducere TVA la incasarea/plata facturii au obligatia ca pana joi 25 Octombrie 2012 sa depuna Notificarea pentru sistemul de TVA la incasare – Formular 097.
Vor depune aceasta notificare si vor trece in mod obligatoriu la sistemul de TVA la incasare societatile ce au avut in perioada 01 Octombrie 2011 – 30 Septembrie 2012, o cifra de afaceri in sfera TVA de pana la 2.250.000 lei. Sistemul de TVA la incasare este obligatoriu, iar contribuabilii
ce se incadreaza vor fi trecuti din oficiu de autoritatile fiscale, chiar daca nu depun notificarea, insa nedepunerea notificarii se poate sanctiona contraventional.
Pentru calculul plafonului sunt luate in considerare toate livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate inclusiv
avansurile in sfera TVA, cu exceptia celor fara drept de deducere.Se exclud din plafon de exemplu: vanzari de cladiri vechi,
terenuri neconstruibile, servicii medicale umane, servicii de invatamant si pregatire profesionala, regasite la art. 141 din
Codul fiscal.Pentru cine vrea sa se verifice cu decontul de TVA, valoarea livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii luate in calcul pentru plafonul de aplicare a sistemului de TVA la incasare se regaseste la randurile 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14. Se adauga si valoarea declarata la randul 16 numai daca sunt evidentiate sume care se refera la corectarea informatiilor.
Astfel cifra de afaceri de 2.250.000 lei pentru calculul acestui plafon este constituita din:
- valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii cu drept de deducere;
- valoarea totala a operatiunilor economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate (livrari
intracomunitare, exporturi, servicii cu locul prestarii in alte state).
Avansurile incasate, si ce nu sunt urmate inca de livrari finale, au regimul TVA ca al operatiei economice de baza, astfel daca sunt aferente operatiilor descrise mai sus, se regasesc in plafon.

Posted by Admin  | on 19 Octombrie, 2012 | Fara Comentarii
Contabilitate Arad

Lege nr. 656/2002 pentru combaterea spalarii banilor
- republicare

Actul normativ este o republicare, cu modificari a unor prevederi normative deja existente. Acestea cuprind reglementari pentru:
a) cunoasterea clientelei si prelucrarea informatiilor cu privire la combaterea spalarii banilor, obligatii declarative;
b) functionarea si atributiile Oficiului National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor; (ONPCSB)
c) raspunderi si sanctiuni; Legea defineste notiunea de infractiune de spalare de bani. Pentru contraventiile reglementate de lege, amenzile sunt severe de la 15000 – 50000 lei.

Posted by Admin  | on 17 Octombrie, 2012 | Fara Comentarii

Ordin ANAF nr. 1400/2012 - declarare contacte cu
prestari servicii, efectuate de nerezidenti in Romania

Persoanele juridice romane, sediile permanente din Romania ale persoanelor juridice straine, dar si persoanele fizice rezidente, au obligatia sa declare la autoritatea fiscala,
contractele in care sunt beneficiare a unor prestari de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei de catre persoane juridice straine sau de catre persoane fizice nerezidente, conform art. 8 alin. (7^1) din Codul fiscal.
• Actualul act normativ abroga procedura de declarare anterioara si introduce formularului "Declaratie a contractelor/documentelor cu prestarile de servicii efectuate de nerezidenti in Romania.
• ANAF va organiza in sistemul electronic "Registul contractelor cu nerezdentii ce efectueaza prestari servicii in Romania".

Posted by Admin  | on 15 Octombrie, 2012 | Fara Comentarii
  • Tarife speciale pentru firme nou infiintate